Photovoltaic installer
Al 18.000
tevreden klanten !

Werking van een fotovoltaïsche installatie

De componenten van uw fotovoltaïsche installatie

Uw fotovoltaïsche panelen

De meeste installaties worden gemonteerd op het dak. Uw panelen worden bevestigd op een metalen structuur en worden aan elkaar verbonden met kabels. Deze zetten het zonnelicht om in elektriciteit dankzij het fotovoltaïsche effect en silicium.

Uw omvormer

De ideale plaats voor uw omvormer is in de garage of in de kelder, als het maar een koele plaats is.  Deze zal de gelijkstroom naar wisselstroom omvormen die uw verschillende apparatuur met stroom zal voorzien. Deze is uitgerust met een stroomonderbreker om uw te beschermen tegen kortsluiting.


Het netwerk

Zonder het netwerk is het onmogelijk om van uw productie te genieten. Uw installatie is erop aangesloten teneinde de nodige elektriciteit de injecteren of te gebruiken indien nodig. 

Uw teller

Ontvangt wisselstroom van de omvormer. Deze gaat omgekeerd in zijn werking gaan van zodra uw productie uw verbruik overschrijdt. De elektriciteit wordt dan vrijgegeven in het openbare netwerk.

Uw Greenbox

Geplaatst in elektrisch bord, is verbonden met internet dankzij internetverbinding van thuis. Via uw computer, kan u op elk moment van de dag uw productie controleren.


Basisprincipe van zonnepanelen

Zonnepanelen bestaan uit fotovoltaïsche cellen die uit silicium gemaakt zijn.
Daar ze uitgerust zijn door halfgeleider, maakt het aan de panelen mogelijk om zonnestralen op te vangen en deze om te zetten tot gelijkstroom. De elektriciteit wordt beschouwt als “groen” omdat het geen broeikaseffect gas uitstoot. De spanning die gecreëerd worst is gelijkstroom. De omvormer die in de buurt van elektrische bord geplaatst is, zet dan deze gelijkstroom om tot wisselstroom, eigen aan verbruikt bij residentiele uitrustingen.

De panelen werken dankzij het zonnelicht en niet dankzij de warmte. Deze werken dus heel goed in koudere gebieden. Deze energie is onuitputtelijk aangezien de zon de bron is, waardoor deze bijzonder geschikt is  voor toekomstige energiebehoeften.  

80 %

Vermogen van panelen na 20 jaar. 
Na verschillende uitgeoefende studies tot op heden, zijn de resultaten in reële tijd groter dan 80 %.

1kWp

Meeteenheid om bij fotovoltaïsche panelen het elektrische vermogen aan te geven, gemeten onder standaardomstandig-heden (STC = Standard Test Conditions).

De beschaduwing

Panelen werken dankzij zonnelicht, zonder schaduw, anders vermindert de intensiteit.
Zie hieronder.

De strings

De panelen worden in reeks  geplaatst, strings genoemd, teneinde het verlies zoveel mogelijk te beperken.
Zie hieronder.


Uw productie van groene elektriciteit

De fotovoltaïsche energie geproduceerd door de panelen wordt “groene” energie genoemd, omdat het geen broeikaseffect gas uitstoot die verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Het is een zogenoemde hernieuwbare energie, want deze wordt geproduceerd door de zon, die altijd beschikbaar zal zijn in onbeperkte hoeveelheid. Deze energie is onuitputtelijk en betrouwbaar, natuurlijk aanwezig in de natuur, gratis en milieuvriendelijk. 

Deze energie laat u ook toe om financieel onafhankelijk te worden tegenover de energieprijsstijging op de markt “grijze” energieën die geproduceerd worden uit niet hernieuwbare stoffen zoals kolen, olie of gas. Met fotovoltaïsche panelen hoeft u zich geen zorgen meer te maken over uw facturen.


De beschaduwing

Probleem ?

Uw fotovoltaïsche panelen werken dankzij de zonnestralen.

Wanneer deze in contact komen met de panelen, door het fotovoltaïsche effect geeft dit stroom. Indien en paneel of een deel van het paneel zich in de schaduwzone bevindt, dan is het totaalrendement van het paneel en de installatie beïnvloed.

Oplossing !

Om energieverlies te voorkomen, worden de fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd in reeks, strings genoemd. Dit wil zeggen dat ze met elkaar verbonden zijn, Het principe van strings houdt in dat alle panelen zich aanpassen aan de productie van het zwakste paneel.

Bijgevolg, een schaduwzone zal de productie van alle panelen beïnvloeden en zal het totaalrendement van de installatie doen verminderen.

Vereiste expertise

Schaduw is de voornaamste uitdaging tijdens het ontwerpen van een installatieschema. We spreken van calipenage. Het is de bedoeling om rendement van uw panelen een maximum te optimaliseren door zoveel mogelijk schaduwzones te vermijden en de panelen en door de panelen onder te verdelen in strings van ongeveer grote maat.


De strings : productieverlies beperken

De twee belangrijkste element van een fotovoltaïsche installatie zijn de panelen en/of omvormer(s).

De panelen, dankzij de zon, produceren gelijkstroom die naar de omvormer verstuurd wordt die het dan omzet in wisselstroom. Om deze elementen optimaal zouden werken, is het noodzakelijk om de panelen te plaatsen in reeks, genoemd stringreeks (zoals een reeks van batterijen in een zaklamp), dit om te vermijden dat elk paneel met een eigen omvormer moet aangesloten worden. De strings van de panelen kunnen alle spanningen naar één enkele omvormer versturen. Deze spanning is geoptimaliseerd. 

De weg dat de stroom aflegt tussen de panelen en omvormer, kan verlies veroorzaken indien er schaduwzone aanwezig zijn. De schaduw gaat de paneelketting beïnvloeden.  De strings zullen ofwel verticaal ofwel verticaal geplaatst worden om productieverlies door de schaduw zo veel mogelijk te vermijden.

Ten slotte, beperkingen van het gebouw vereisen ook een bepaald inrichtingen van de panelen op. Deze technische beperkingen spelen een rol bij het configureren van de installatie.  Daarom is de calepinage noodzakelijk en de verbinding van de panelen en de stringreeksen belangrijk.


Het aantal panelen die in de keten verbonden kan worden, wordt bepaald door verschillende factoren :

  • Het maximaal vermogen van strings, mag niet boven een bepaald maximale ingangsvermogen van de omvormer overschrijden.
  • De maximale spanning van de strings mag niet hoger zijn dan de maximale toegestane spanning aanvaardbaar door het zwakste element die deel uitmaakt van de gelijkstroomschakeling.

De strings zijn nuttige technische compromis om spanningsproblemen en eventuele productieverlies bij fotovoltaïsche installaties op te lossen.

Deze zijn nuttig en nodig bij schaduwproblemen, maar houden met de beperkingen van het gebouw rekening.